คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนรอบเขตพระราชฐาน หน่วยบินเดโชชัย 3(บน.6) ชุมชนบ้านมั่นคง 7 (ก.ส.บ.พัฒนา) แขวงคลองถนน เขตสายไหม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

วันนี้ (1 มิ.ย. 65)
เวลา 15.00 น.

บก.ปพ. อำนวยการโดย

 • พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง
  ผบก.ปพ.
 • พ.ต.อ.ชวลิต ศาสตร์เวช
  รอง ผบก.ปพ.
  มอบหมายให้
 • พ.ต.อ.อภิสัณฐ์ ไชยรัตน์
  ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.ปพ.
 • พ.ต.ท.วัชรากร เนียมหอม
  รอง ผกก.ฝอ.ปรก.รองผกก.วิเคราะห์ข่าว ฯ
  นำกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนรอบเขตพระราชฐาน หน่วยบินเดโชชัย 3(บน.6) ชุมชนบ้านมั่นคง 7 (ก.ส.บ.พัฒนา) แขวงคลองถนน เขตสายไหม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี