คอมมานโดจิตอาสา โดย พ.ต.ท.เอกรัฐ จิตรโสภาภรณ์ สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ. ร่วมกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12 สิงหาคม 2565 บรรยายให้ความรู้การเอาตัวรอดจากเหตุการณ์กราดยิง(Active Shooter) และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาผู้นำศาสนิก สามเณร ณ มหาวราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตำบลรางพิกุลอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.65
เวลา 09.00-15.00 น.

บก.ปพ. อำนวยการโดย

 • พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง
  ผบก.ปพ.
 • พ.ต.อ.ชวลิต ศาสตร์เวช
  รอง ผบก.ปพ.
 • พ.ต.อ.เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์
  ผกก.สายตรวจ บก.ปพ.
 • พ.ต.ท.คมเดช นธกิจไพศาล
  รอง ผกก.สายตรวจ บก.ปพ.

พ.ต.ท.เอกรัฐ จิตรโสภาภรณ์
สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ. ร่วมกิจกรรม
ศาสนิกสัมพันธ์จิตอาสาปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
12 สิงหาคม 2565 บรรยายให้ความรู้
การเอาตัวรอดจากเหตุการณ์กราดยิง
(Active Shooter) และการช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน ให้กับเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา
ผู้นำศาสนิก สามเณร ณ มหาวราลงกรณ
บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตำบลรางพิกุล
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม