คอมมาโดจิตอาสาเยี่ยมเยียนชุมชนรอบเขตพระราชฐาน ตามโครงการสายตรวจเพื่อนชุมชน

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.

วันที่ 24 มี.ค.เวลา 10.00 น.

บก.ปพ. อำนวยการโดย
-พล.ต.ต.ศุภากรณ์ จันทาบุตร ผบก.ปพ.
-พ.ต.อ.ชวลิต ศาสตร์เวช รอง ผบก.ปพ.
-พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต รอง ผบก.ปพ.

  • พ.ต.อ.เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์ ผกก.สายตรวจ บก.ปพ.
    -พ.ต.ท.ราชัน แก้วคูนอก รอง ผกก.สายตรวจ บก.ปพ.

▶️ มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ต.วัฒนบุตร แก้วเกาะสะบ้า สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ. พร้อมด้วยกำลังพล กก.สายตรวจ บก.ปพ. ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมเยียนชุมชนรอบเขตพระราชฐาน ตามโครงการสายตรวจเพื่อนชุมชน

▶️ สถานที่ : ชุมนุมซอยมั่นสิน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

▶️ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้ดำเนินการ

🔹 เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย
🔹เยี่ยมชุมชน แจกกล่องต้องรอด จำนวน 6 กล่อง

🔹มอบไม้เท้า(สามขา) จำนวน 3 อัน ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

🔹มอบหน้ากากอนามัยให้แก่คนในชุมชนเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

🔹ดำเนินการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันและปราบป