แจกถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากโรคระบาดไวรัส Covid-19

ตามนโยบายของ พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก. ได้สนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 500 ถุง ให้ บก.ตร.มหด.รอ.904 เพื่อแจกให้กับประชาชน บริเวณลานพระปฐมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ(สะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ Covid-19
▶️ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.63 เวลา 17.00 น.
▶️ ▶️ นำการปฏิบัติโดย
▶️ พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ตร.มหด.รอ.904
▶️ รอง ผบก.บก.ตร.มหด.รอ.904
▶️ ผกก.5 บก.ตร.มหด.รอ.904

▶️ ▶️ พร้อมข้าราชการตำรวจ
▶️ กก.1 ฯ , กก.5 ฯ
▶️ จิตอาสา 904

▶️ ได้ร่วมกัน นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)

▶️ สถานที่ : บริเวณลานพระปฐมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ(สะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)