บก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ ฝึกประจำสัปดาห์

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เม.ย.๖๓ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ มอบหมายให้ พ.ต.ท.จตุพร พลภักดี รอง ผกก.๑ บก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ พร้อมคณะครูฝึก ร่วมทำการฝึกท่าบุคคลมือเปล่าให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มารักษาราชการแทน จำนวน 48 นาย

การฝึกตามแบบฝึกท่าพระราชทาน เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และฝึกทบทวนตามแบบฝึกท่าพระราชทาน ให้ปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียง ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆ และสามารถนำไปถ่ายทอดกับผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง

สถานที่ : บก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ โชคชัย ๔ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย