บก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง

▶️ เมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุรพันธ์ มั่นคงดี รอง ผบก.มหด.รอ.๙๐๔ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ พร้อมด้วย ผกก.ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ทุกนาย เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง ตลอด ๒๔ ชม. สามารถเรียกกำลังได้ภายใน ๑ ชม. โดยมี พ.ต.ต.สาโรจน์ เปี่ยมเจริญ สว.กก.๔ บก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ เป็นผู้เรียกแถวตรวจจำนวน พร้อมรายงานยอด
▶️ ผลการปฏิบัติ : ข้าราชการตำรวจรับการตรวจจำนวน และเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการ ให้ประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด ณ บริเวณหน้า บก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ (เมืองทองธานี)