ผบก.ฯ ร่วมกันผลิต Face Shield อุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ พร้อม รอง ผบก.ฯ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔

⏩ ร่วมกันผลิต Face Shield อุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ในการออกปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ
⏩ จัดส่งให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล ให้ปลอดภัยในการทำหน้าที่รักษาผู้ป่วย
⏩ โดยในวันนี้ ผลิต Face Shield ได้จำนวน ๗๘๐ อัน