ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสามอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.

วันนี้ (๒๖ ม.ค.๖๕)
เวลา ๐๗.๐๐ น.

บก.ปพ. อำนวยการโดย

 • พล.ต.ต.ภูมินทร์  พุ่มพันธุ์ม่วง
    ผบก.ปพ.
 • พ.ต.อ.ชวลิต ศาสตร์เวช
    รอง ผบก.ปพ.
  -พ.ต.อ.สุรชัจ  สีมุเทศ
    ผกก.๔ บก.ปพ.
  -พ.ต.ท.วัฒนพล  กาญจนเสถียร       
    รอง ผกก.๔ ฯ
  -พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ  รุ่งเรือง
    รอง ผกก.๔ ฯ

มอบหมายให้
ร.ต.อ. หญิง กนกลักษณ์ สามชื่นฉ่ำ    รอง สว.กก.๔ ฯ
นำกำลังพลจิตอาสา
กก.๔ บก.ปพ.

ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา
มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค
ให้แก่ประชาชนและ
อำนวยความสะดวกแก่
ผู้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี