แจกถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน เนื่องจากโรคระบาดไวรัส Covid-19

ตามนโยบายของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก. ให้ บก.ตร.มหด.รอ.904 เข้ารับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 โดยการแจกจ่ายถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.63 เวลา 14.00 น.
นำการปฏิบัติโดย
พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ตร.มหด.รอ.904
พ.ต.อ.อำนาจ ไตรพจน์ รอง ผบก.ฯ
พ.ต.อ.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง รอง ผบก.ฯ
พ.ต.อ.หญิง อิสริยา สามาอาพัฒน์ รอง ผบก.ฯ
พ.ต.อ.เกียรติกุล สนธิเณร รอง ผบก.ฯ
พ.ต.อ.วรศักดิ์ บัณฑิต รอง ผบก.ฯ
พ.ต.อ.จิรโรจน์ โรจน์ภานุพัชร์ รอง ผบก.ฯ
พ.ต.อ.ทนงศักดิ์ ปันไชย ผกก.4 ฯ
พ.ต.อ.อดิศร สุวรรณรักษ์ ผกก.6 ฯ

พร้อมข้าราชการตำรวจ กก.3 , กก.6 เจ้าหน้าที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้ร่วมสนธิกำลัง นำถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 150 ชุด มอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)

บริเวณพื้นที่ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย