ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 3

วันนี้ 6 พ.ค. 64 พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ ได้จัดตรวจโควิดครั้งที่ 3 ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจคอมมานโดที่ยังไม่ได้รับการตรวจ และครอบครัวของข้าราชการตำรวจที่พักอาศัยที่แฟลต

ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับนโยบายของผู้บังคับการที่ได้มีการใช้มาตรการเชิงรุก ให้แก่กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ อันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ยังคงต้องทำงานในสภาวะการแพร่ระบาดเช่นนี้ จึงได้จัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิดในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด

ซึ่งทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา มีการตรวจแล้วกว่า 80% ดังนั้นในครั้งที่ 3 นี้ มีเป้าประสงค์ในการตรวจ

ให้ครบ 100% ทั้ง “กองบังคับการ

แต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด นอกจากตัวข้าราชการตำรวจและส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ทางผู้บังคับบัญชาได้เล็งเห็นว่าพื้นฐานของการทำงานที่ดีนั้น ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีส่วนสำคัญ ที่เรายังต้องดูแลให้ดีไม่แพ้ตำรวจอีกด้วย

ดังนั้น ในการตรวจโควิดครั้งที่ 3 นี้ จึงได้มีการจัดให้การตรวจรวมไปถึงครอบครัว และผู้ใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่พักอาศัยในตึกกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษอีกด้วย

🙏 ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตำรวจ

นำโดย พ.ต.อ.แพทย์หญิง ทัศนีย์ รวีภควัต เป็นอย่างยิ่งด้วยครับ

ภาพกิจกรรมการตรวจโควิด-19 ครั้งที่ 3

“สยบทุกข์ภัย รับใช้ปวงประชา”