นโยบายสายตรวจ “ทำความสะอาดรถด้วยแอลกอฮอล์”

วันนี้ (6 พ.ค. 64) พ.ต.อ.เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์ ผู้กำกับสายตรวจ และ พ.ต.ท.คมเดช ธนกิจไพศาล รองผู้กำกับการสายตรวจฯ ได้มีความห่วงใยในสุขภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติทุกนายในสังกัด เนื่องจากท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ แม้หลายภาคส่วนมีการทำงานจากทางบ้านกันบ้างแล้ว

แต่สำหรับงานสายตรวจของตำรวจ คือ “หนึ่งในหน่วยงานที่ ไม่สามารถทำได้จากที่บ้านได้อย่างแน่นอน

ดังนั้น ผกก.สายตรวจ จึงกำชับมาตรการในการปฏิบัติงานช่วงนี้ นอกจากจะต้อง ระวังภัยอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นได้แล้ว ยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพของตัวเองกันด้วย ซึ่งทั้งที่ตั้งและสถานที่ทำงานของสายตรวจคอมมานโด ล้วนถือว่าอยู่ในพื้นที่สีแดงของการระบาด ดังนั้นมาตรการในการป้องกันสุขภาพของบุคลากรในสังกัดนั้น ต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุด ทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับตัวบุคคล

จึงมีนโยบายให้ชุดปฏิบัติการรถวิทยุสายตรวจ ต้อง
1. ดูแล รักษาตนเองให้ปลอดภัยอยู่เสมอ
2. รวมทั้งการฆ่าเชื้อรถวิทยุสายตรวจด้วยแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน ทุกครั้ง

“ไม่ใช่แค่คนที่ต้องการการดูแล สุขอนามัยในรถก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเราต้องทำงานกับรถทุกวันเรา จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับมันเพราะมันส่งผลต่อเรา และเพื่อนร่วมงาน รวมถึงคนที่เรารัก ที่รออยู่ที่บ้าน”

ผกก.สายตรวจ ได้กล่าวทิ้งท้ายอีกด้วยว่า “สำหรับมาตรการของรัฐในเรื่องการสวมใส่หน้ากากภายในรถนั้น เราเป็นเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างกับพี่น้องประชาชน ห้ามละเลยเป็นอันขาด”

Motto กก.สายตรวจ บก.ปฏิบัติการพิเศษ

“ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ เราคือสายตรวจคอมมานโด”

ทั้งนี้ กก.สายตรวจ ยังได้ร่วมกันทำความสะอาดที่ตั้ง ด้วยแอลกอฮอล์เพื่อทำการฆ่าเชื้อตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอีกด้วย

“สยบทุกข์ภัย รับใช้ปวงประชา”